working paper
Chaloupková, Jana. 2007. „Rozdělení domácí práce: ekonomická racionalita, mocenské zdroje a symbolické významy.“ Sociologická řada SOC-006. Praha: Filosofická fakulta UK. 28 s. Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/189_006_Chaloupkova.pdf.

Záměrem této studie je představit hlavní přístupy současného výzkumu zaměřeného na problematiku domácí práce. V první části jsou zkoumány zdroje problematického statusu domácí práce v současné společnosti. V druhé části jsou rozlišeny ekonomické a sociálně konstruktivistické přístupy k vysvětlení dělby domácí práce. První z nich se soustředí na ekonomickou racionalitu a srovnávaní zdrojů, druhý klade do popředí význam genderové ideologie a potvrzování genderové identity. K lepšímu porozumění komplexních mechanismů dělby domácí práce je nicméně třeba vzít v úvahu její sociální zakotvenost a různý význam který je její přikládán.

Sdílejte tuto stránku