kapitola v knize / monografii
Tenglerová, Hana. 2007. „Rovné příležitosti mužů a žen v české vědě a výzkumu.“ Pp. 42-49 in Šaldová, Kateřina (ed.). Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 54 s. ISBN 978-80-7330-115-6.

Kapitola sleduje proces implementace některých opatření podporujících rovné příležitosti žen a mužů v české vědě a výzkumu. Vedle opatření, která byla zavedena a již v praxi fungují, se zaměřuje na plánované změny, o nichž se v současnosti více nebo méně intenzivně vyjednává, a na otázky, které zůstávají dosud odpovědí a stojí jaksi mimo oblast zájmu.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku