kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana. 2010. „Roste variabilita počátků rodinných drah? .“ Pp. 97-116 in Chaloupková, Jana (ed.). Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.

Tato kapitola srovnává počátky rodinných drah generací odehrávající se průběhu 90. let se staršími kohortami. Změny variability rodinných uspořádání jsou měřeny pomocí indexu entropie. Analýzy dat ISSP 2002 potvrdily, že se počátky rodinných drah lidí narozených v 70. letech jsou rozmanitější. Zároveň ale ukazují, že trend destandardizace není stejnoměrný, protože v kohortě narozených v 80. letech variabilita situací ve věku kolem dvaceti let ve srovnání staršími kohortami klesá.

 

Součást publikace: 

Left

Témata: 
hodnotové orientace
rodičovství
rodina
životní styl
Sdílejte tuto stránku