kapitola v knize / monografii
Rakušanová Guasti, Petra. 2009. „Role poslance a její percepce.“ Pp. 112-120 in Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie / Sociological Studies 09:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.

Kapitola se věnuje roli poslance a její percepci. Nejprve se zaměřuje na to, koho poslanci reprezentují, jak vnímají svůj mandát, jakou vazbu mají ke své straně a volebnímu obvodu. Druhá část kapitoly je věnována činnosti poslanců ve výborech, tedy jejich konkrétní odborné práci. Výsledkem této analýzy je v závěru kapitoly zhodnocení role poslance a její percepce.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku