kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana. 2010. „Rodinné a pracovní starty: rozmanitost modelů vstupu do dospělosti v evropských zemích.“ Pp. 25-57 in Chaloupková, Jana (ed.). Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.

Tato kapitola představuje koncept vstupu do dospělosti a změny, kterými v současných společnostech tento proces prochází. S využitím dat ESS 2006 ukazuje, že ve většině evropských zemí je sociální dospělost spojena silněji s dosažením ekonomické nezávislosti než se založením rodiny. Rozdíly mezi evropskými zeměmi jsou v představách o ideálním časování založení rodiny i v jeho reálném časování.

 

Součást publikace: 

Left

Témata: 
práce
rodičovství
věk a stárnutí
Sdílejte tuto stránku