odborná kniha / monografie
Chaloupková, Jana. 2009. Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva. Sociologické studie / Sociological Studies 09:7. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 119 s. ISBN 978-80-7330-169-9.

Tato studie se věnuje analýze pracovních a rodinných drah mezi 18 a 35 lety v České republice. Vychází z perspektivy životní dráhy a představuje nově se rozvíjející metody zaměřující se na studium trajektorií v jejich celku. Využívá metod analýzy sekvencí, které umožňují komplexně popsat průběh životní dráhy a odhalit vzorce podobných trajektorií. Analýza sekvencí rovněž poskytuje nástroje pro zkoumání diverzity životních drah a jejich vývoje v čase. Tato studie vychází z dat výzkumného šetření ISSP 2002 Rodina a gender role, které bylo v České republice doplněno o modul pracovní a rodinné historie. S použitím metody optimálního seskupování (optimal matching) jsou identifikovány typy raných rodinných a pracovních drah lidí narozených v letech 1919–1967. Analýzy dokumentují, že i ve starších kohortách můžeme nalézt určitou pluralitu rodinných a profesních startů. Pracovní dráhy se odlišují věkem nástupu do zaměstnání a délkou studia a v případě žen rovněž délkou přerušení pracovního zapojení z důvodu péče o děti. Díky prodlužování studia můžeme v nejmladší kohortě paradoxně zaznamenat snížení variability situací na počátku pracovní dráhy, poté se ale celkově variabilita pracovních drah zvyšuje.

Left

Témata: 
práce
rodičovství
rodina
věk a stárnutí
Sdílejte tuto stránku