kapitola v konferenčním sborníku
Rakušanová, Petra. 2002. „Reprezentace zemědělských zájmů v legislativním procesu Parlamentu ČR: Teoretická sonda a empirické implikace.“ Pp. 43-50. Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989. Praha: Česká zemědělská univerzita. ISBN 80-213-0990-3.

Příspěvek se snaží vymezit rámec, v němž probíhá proces artikulace zájmů s důrazem na agrární sektor a to jak na teoretické a obecné úrovni, tak následně na základě analýzy empirického materiálu. K hlavním poznatkům příspěvku patří zjištění, že v České republice byly již v agrární oblasti konstituovány efektivní hierarchické struktury reprezentace zájmů, a že horizontální i vertikální intermediární kanály v rámci těchto struktur se až na malé výjimky postupně konsolidují. V souladu se světovými trendy však v České republice dochází k posunu od sociálního neo-korporativismu k administrativnímu lobbysmu.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku