odborná kniha / monografie
Večerník, Jiří, Mysíková, Martina. 2018. Ranking objective and perceived inequality. A comparison of the Czech Republic in the European context. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 125 s. ISBN 978-80-7330-324-2.

V českém veřejném i odborném diskursu panuje silná rétorika o zakořeněném rovnostářství společnosti. Studie sleduje různé objektivní a subjektivní dimenze sociálně-ekonomické nerovnosti s cílem prověřit platnost této rétoriky.  Používá různá data o úrovni a trendech ve výdělcích osob, příjmech domácností a životních podmínkách v České republice v porovnání s evropskými zeměmi.  V grafech a tabulkách jsou prezentovány údaje pocházející z Českého statistického úřadu, databází Eurostatu, OECD a dalších institucí. Tyto informace jsou doplněny vlastními výpočty na statistickém šetření EU-SILC a komparativních sociologických výzkumech.  Data jsou prezentována hlavně v grafech ukazujících pozici této země na evropských žebříčcích. Ukazuje se, že česká společnost není nerovnější ani ve výdělcích, ani v ekonomické situaci domácností. Ačkoliv Česká republika patří k zemím s velmi nízkou sociální nerovností, není výjimečnou z hlediska objektivní ekonomické rovnosti a ani Češi nejsou kdovíjakými rovnostáři ve svých postojích.

Sdílejte tuto stránku