Moravcová, Eva
kapitola v knize / monografii
Moravcová, Eva. 2015. „Proč Češi nedůvěřují policii a soudům?“ Pp. 69-72 in Pat Lyons, Rita Kindlerová (eds). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 369. ISBN 978-80-7330-280-1.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
Sdílejte tuto stránku