impaktovaný článek
Večerník, Jiří. 2002. „Přerozdělování příjmů daněmi a dávkami v ČR: jeho proměny a reflexe po roce 1989.“ Finance a úvěr / Czech Journal of Economics and Finance 52 (1): 4-22. ISSN 0015-1920.

Cílem článku je ukázat změny v redistribuci na úrovni domácností. V první části využíváme šetření u obyvatelstva k analýze vývoje přerozdělování po roce 1989 a k analýze jeho faktorů. Ve druhé části se věnujeme kontextu sociální struktury a na datech sociologických výzkumů ukazujeme postoje lidí k daním a dávkám. Ve třetí části srovnáváme Českou republiku s dalšími zeměmi OECD, a to nejen z hlediska agregátů, ale rovněž z hlediska míry redistribuce prostředků a postojů k daním. V závěru pak poukazujeme na omezení existujících datových zdrojů a na léčky, na které v analýze přerozdělovacích toků narážíme.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
sociální kapitál
sociologická data
Sdílejte tuto stránku