odborná kniha / monografie
Křížková, Alena, Hana Maříková, Hana Hašková, Lenka Formánková. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 258 s. ISBN 978-80-7419-054-4.

Na pozadí historického vývoje české společnosti a v kontextu teoretických přístupů feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné sféry analyzujeme biografické rozhovory se ženami různých věkových skupin v různých fázích rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce. Kromě toho se v knize specificky zaměřujeme na průřezové téma přetrvávající praxe znevýhodnění a diskriminace žen na trhu práce, spolu s tématem rozdílných možností kombinace práce a rodiny v životech žen vzhledem k různým kontextům živitelství.

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy