kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana. 2012. „Postoje k roli státu při zajištění péče o děti.“ Pp.. 69-86 in: Mitchell, Eva, Dana Hamplová (eds.) . Kdo se (po)stará? Dítě mezi rodinou, státem a trhem. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Sdílejte tuto stránku