odborná kniha / monografie
Chaloupková, Jana, Petra Šalamounová. 2004. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. Sociologické studie / Sociological Studies 04:07. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 60 s. ISBN 80-7330-062-1.

Tento text se věnuje problematice postojů k manželství, nesezdanému soužití, rodičovství a k rolím mužů a žen v rodině v české společnosti v posledním desetiletí. Na základě dat z výzkumného šetření ISSP Rodina a gender role z roku 1994 a 2002 analyzuje vývoj postojů k této problematice v posledním desetiletí a diferenciaci postojů v různých sociálních skupinách, především podle věku, vzdělání, pohlaví a rodinného stavu. Výsledky sociologických šetření zaměřených na postoje jsou doplněny analýzou změn demografického chování v České republice 90. let. Pozornost je věnována i tomu, jak se situuje česká společnost v evropském kontextu. Práce se proto soustředí i na srovnání postojů české populace s postoji, které k těmto otázkám zaujímají jak obyvatelé ostatních postsocialistických zemí, tak obyvatelé dalších evropských zemí.

Left

Témata: 
gender
hodnotové orientace
rodičovství
rodina
Sdílejte tuto stránku