kapitola v knize / monografii
Leontiyeva, Yana. 2009. „Postoje k dopadům imigrace na společnost a sebereflexe tolerantnosti.“ Pp. 89-100 in Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.). Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.

Tato kapitola rozebírá to, jak česká populace problematizuje fenomén přistěhovalectví, jak vnímá přínosy a negativní dopady imigrace na jejich zemi a nakonec jak hodnotí sama sebe ve smyslu snášenlivostí vůči cizincům.

Součást publikace: 
2009
Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.)
Sdílejte tuto stránku