jiná publikace
Fialová, Kamila, Mysíková, Martina. 2023. „Pojištění v českých domácnostech.“ Výzkum finančního zdraví obyvatel ČR. (Výzkumná zpráva)

Pojištění zvyšuje blahobyt domácností tím, že přenáší nejistotu z jednotlivců, kteří se vyhýbají riziku, na instituce, které jsou vůči riziku neutrální. Hlavním motivem pro nákup pojištění je tedy averze k riziku s cílem vyhnout se ztrátě. Pojištění může zlepšovat finanční odolnost a celkovou finanční stabilitu domácností s obzvláště velkým významem pro domácnosti s nižšími příjmy.
Poptávka domácností po pojištění závisí na mnoha faktorech, zahrnujících sociodemografické charakteristiky členů domácnosti, ekonomickou strukturu domácnosti, vývoj makroekonomického prostředí, ale také institucionální faktory. Význam mají také specifické preference domácností, jejich postoje a vnímání rizika. Ze všech faktorů je však jako nejdůležitější obecně uváděn příjem domácností, který zásadně ovlivňuje poptávku jak po životním, tak neživotním pojištění.
Životní pojištění má téměř 60 % respondentů, naprostá většina z nich zároveň využívá i nějakou z forem pojištění neživotního (54 % všech respondentů). Na druhou stranu, skoro desetina nemá pojištění vůbec žádné. Alespoň jedno z uvažovaných forem neživotního pojištění obecně využívá většina z celkového počtu respondentů (84,4 %), přičemž pouze neživotní pojištění (a nikoli zároveň životní) má 31 % respondentů. 
Životní pojištění častěji využívají lidé s vyšším vzděláním a také domácnosti s dětmi, což může být spojeno s motivací zajistit své závislé blízké osoby. Značný vliv má příjem domácností a jejich finanční rezervy. Výrazně méně často se pojišťují nízkopříjmové domácnosti, což může být dané tím, že je pro ně životní pojištění finančně nedostupné. Domácnosti zajištěné dlouhodobou finanční rezervou naopak životní pojištění využívají častěji. Při využívání životního pojištění mnohdy klienti bank mohou získat výhodnější hypotéky, což je v souladu se zjištěním, že respondenti s hypotékou mají životní pojištění častěji než vlastníci bez hypotéky. Častěji také životní pojištění využívají lidé, kteří mají i jiné půjčky či úvěry krom hypotéky.
Faktory spojené s poptávkou po životním pojištění jsou obdobné jako faktory poptávky po neživotním pojištění. Ovšem neživotní pojištění zahrnují širší škálu oblastí, takže na poptávku po něm mají významný vliv i další faktory vedle vyššího vzdělání, počtu závislých dětí, vyššího příjmu, hypotečního bydlení a dlouhodobé finanční rezervy.
Neživotní pojištění nejčastěji využívají lidé ve vyšším věku, což může ve srovnání s mladšími lidmi souviset s narůstající opatrností či vyšší akumulací majetku, který je třeba zajistit. Kromě vyššího příjmu hraje roli také vyrovnanost měsíčního rozpočtu domácností. Domácnosti, které zpravidla neutratí celý svůj měsíční příjem, využívají neživotní pojištění častěji. 
Lidé, kteří vnímají užitečnost pojištění a kladou důraz na dlouhodobé plánování, častěji využívají životní i neživotní pojištění. Stejně tak doporučení rodiny či blízkých vede k častějšímu využívání obou typů pojištění. Lidé, kteří obecně rádi riskují, si pravděpodobněji životní pojištění nezřizují, ovšem na pořízení neživotních pojištění jejich postoj k riziku významný vliv nemá.
V analýzách faktorů životního i neživotního pojištění se vliv obecné důvěry ve finanční instituce, případné nedostatečné sebekontroly respondentů a jejich obav z řízení svých financí ukázal jako statisticky nevýznamný.

Left

Témata: 
ekonomie
mzdy a příjmy
Sdílejte tuto stránku