kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra. 2009. „Občané a veřejné dění - zájem, vliv, informovanost a spokojenost.“ Pp. 24-43 in Čermák, Daniel (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Sociologické studie / Sociological Studies 09:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 99 s. ISBN 978-80-7330-167-5.

Kapitola vychází z dat dotazníkových šetření, která byla realizována v letech 1992 – 2008 v Blatné, Českém Krumlově a Velkém Meziříčí. Zaměřuje se na vztah respondentů k veřejným záležitostem, jejich pocit informovanosti o dění ve městě a práci městských orgánů, jejich názor na vliv vybraných institucí a lidí na rozhodování o důležitých otázkách ve městě a spokojenost občanů s prací vedení města. V závěru se věnuje tomu, jak respondenti získávají informace o dění ve městě.

Left

Témata: 
město a vesnice
občanská společnost
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku