kapitola v knize / monografii
Illner, Michal. 2005. „Názory na nové krajské zřízení.“ Pp. 77-87 in Kostelecký Tomáš, Jana Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

Stať analyzuje názory příslušníků regionálních elit v České republice na nové krajské zřízení, které vstoupilo v účinnost od r. 2001. Poznatky jsou čerpány z výzkumu Regionální elity 2004 provedeného na podzim r. 2004 Sociologickým ústavem AV ČR. Sledované názory se týkají důvodů, které vedly k reformě krajského systému, jeho úspěšnosti, přiměřenosti kompetencí krajských orgánů, překážek, kterým kraje musí čelit, a námětů na tozšíření či zúžení působností krajů. Některé postoje elit jsou srovnávány s postoji občanů zjištěnými v reprezentativních šetřeních veřejného mínění.

Součást publikace: 
2005
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)

Left

Témata: 
elity
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku