kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra. 2005. „Názory české veřejnosti na třetí sektor a občanskou participaci.“ In Sokačová, Linda (ed.). Alty a soprány II: kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitosti pro ženy a muže. Praha: Gender Studies. 39 s. ISBN 80-86520-07-20.

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku