recenzovaný článek
Chaloupková, Jana, Eva Mitchell. 2009. „Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání?“ Fórum sociální politiky 3 (3): 2-8. ISSN 1802-5854.

Stať analyzuje rozdíly časování návratu z rodičovské dovolené na trh práce v závislosti na rodinné situaci matek a důvody rozhodnutí vrátit se na trh práce či zůstat v domácnosti. Analýzy vycházejí ze dvou zdrojů: z dat výzkumného šetření Sociální a ekonomické podmínky mateřství z roku 2006, zaměřeného na ženy s dětmi do 10 let a z analýzy modelových rodin, jejíž pomocí jsou zkoumány dopady nastavení sociálního systému na ekonomickou aktivitu matek s malými dětmi.

Sdílejte tuto stránku