jiná publikace
Nyklová, Blanka, Dana Moree. 2021. „Násilí na ženách v souvislosti s covid-19.“ ISBN 978-80-7330-380-8. [cit. výzkumná zpráva].

Výzkum na téma Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19 vznikl jako reakce na nastalou pandemickou situaci v roce 2020. Díky tomu, že obě výzkumnice byly díky své předchozí činnosti v pravidelném kontaktu s nestátními neziskovými organizacemi, které se v oblasti domácího násilí pohybují – konkrétně Acorus, ROSA a proFem – se k nim záhy po začátku pandemie v roce 2020 dostaly informace o tom, jak nesourodé jsou informace o situaci uvnitř systému pomoci obětem domácího násilí.

Výzkum vznikl jako reakce na potřebu lepší orientace v nastalé situaci. Nevznikl tedy klasickým způsobem, který standardně postupuje od výzkumného projektu k žádosti o grant až po jeho realizaci. Vznikl jako odpověď na akutní potřebu a byl plánován na relativně krátkou dobu prvních dvou měsíců pandemie. Toto období v tuto chvíli nazýváme první fází výzkumu. V rámci této první fáze se však ukázalo, že data naznačují hlubší nekonzistence uvnitř tohoto systému, a pokud se z výzkumnického hlediska chceme zachovat zodpovědně, je potřeba výzkum
dokončit. Sběr dat jsme tedy rozšířily i o organizace tzv. pilířů pomoci – tedy PČR, OSPOD a IC. V poslední fázi jsme přidaly také soudkyně a soudce a advokáty a advokátky.

Výzkumný projekt nebyl finančně krytý a vznikl jako pro bono aktivita obou výzkumnic. Postupem času a tím, jak výzkum rostl, se však dostavily i určité omezené finanční prostředky. Program Progres na FHS UK podpořil technické zázemí projektu – dostaly jsme finance na sběr dat a přepisy rozhovorů. Nadace České spořitelny a Velvyslanectví Kanady v ČR následně prostřednictvím organizací ROSA a proFem podpořily i část výzkumné práce.

Left

Témata: 
gender
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku