impaktovaný článek
Vlachová, Klára, Blanka Řeháková. 2004. „Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 489–508. ISSN 0038-0288.

Článek je věnován národní identitě v 11 evropských zemích. Národní identita je chápána jako konstrukt skládající se z teritoriální identity, obrazu národa, národní hrdosti a lásky k národu. Co se týče obrazu národa, pozornost je věnována prvkům, které definují kulturní a státní národ. Co se týče teritoriální identity, je měřen lokalismus, regionalismus, patriotismus a evropanství. Dále je měřena národní hrdost na výkon kultury a státu. A jsou identifikovány dva typy lásky k národu - patriotismus a šovinismus.
 

Sdílejte tuto stránku