kapitola v knize / monografii
Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Šimon, Martin. 2022. „Migration and residential mobility of foreign citizens in Prague and the Central Bohemian Region.“ Pp. 59 – 72 in Martin Ouředníček (ed). Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Praha: Karolinum. 170 s. ISBN 978-80-246-5028-9.

Příspěvek se zaměřuje na stěhování a rezidenční mobilitu cizinců v Praze a Středočeském kraji, kde se soustředí značná část cizinecké populace Česka. Na základě kombinace dvou zdrojů dat ukazuje, že vzhledem ke specifickým prostorovým vzorcům pobytu a pohybu mají cizinci nezanedbatelnou roli v procesu utváření sociálně-prostorové struktury regionu. První část textu hodnotí výši a změny intenzity stěhování cizinců ve středních Čechách na základě tokových dat z registrů migrace za obce a MČ Prahy. Druhá část, založená na komparaci geokódovaných stavových dat poskytnutých Cizineckou policií ČR, podrobněji dokumentuje vývoj rezidenčních trajektorií cizinců mezi typy prostředí v obcích Středočeského kraje a městskými zónami Prahy. Příspěvek analyzuje cizineckou populaci jako celek a vybrané nejpočetnější cizinecké skupiny pobývající na území středních Čech v období 2005–2018. Ukazuje, že rezidenční mobilita cizinců v Praze a Středočeském kraji do značné míry souvisí s věkem, a že cizinci se nejčastěji stěhují do mírně etnicky diverzifikovaných území; výsledky pro Ukrajince, Vietnamce a Rusy se však různí. Největší pravděpodobnost rezidenční mobility byla zjištěna u cizinců žijících původně v méně stabilním bydlení dělnických ubytoven, studentských kolejí, hotelů a hostelů. V závěru text diskutuje implikace výsledků pro sociálně-prostorovou diferenciaci Prahy a Středočeského kraje.

Left

Témata: 
bydlení
město a vesnice
metodologie výzkumu
migrace a mobilita
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku

Připojené soubory

SouboryVelikost
PDF icon _poster_segr_ik2_-_ok_-_color_-_web.pdf429.54 KB

Připojené obrázky

Figure 4.4: Net migration rate of immigrants in city parts of Prague and municipalities of the Central Bohemian Region, average 2005–2018.
Figure 4.6: Gross migration rate of immigrants in city parts of Prague and municipalities of the Central Bohemian Region, average 2005–2018.
Figure 4.8: Net internal and international migration rates of Ukrainians, Russians and Vietnamese in Prague and the Central Bohemian Region, average 2012–2018.