kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra. 2006. „Mediální obraz spolupráce obcí v časopisech Veřejná správa a Moderní obec.“ Pp. 90-100 in Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Michal Illner. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologické studie / Sociological Studies 06:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.

Kapitola analyzuje informace o spolupráci obcí, které byly v uvedených časopisech uveřejněny v období leden 2001 až září 2005. Nejprve jsou oba časopisy představeny a je uvedena počet příspěvků v jednotlivých časopisech, dále jsou zmíněny rubriky , ve kterých byl příspěvek zveřejněn, rozsah jednotlivých příspěvků a kdo informaci poskytl. Hlavní pozornost je věnována oblastem spolupráce obcí a jejímu hodnocení. V závěru je stručné srovnání obou časopisů vzhledem ke sledované problematice.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
média
město a vesnice
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku