nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra. 2005. „Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (2): 25-30. ISSN 1213-0028.

Příspěvek zkoumá důvody nižšího zastoupení žen v politických funkcích v České republice. Zaměřuje se na následující bariéry vstupu žen do politických funkcí – institucionální pravidla, fungování politických stran, hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurz.

Sdílejte tuto stránku