kapitola v knize / monografii
Vlachová, Klára. 2002. „Levice - pravice v České republice v letech 1996 - 2000.“ Pp. 254-270 in Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.). Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 381 s. ISBN 80-7330-009-5.

Práce testuje existenci a vývoj štěpících linií levice pravice a libertarianismus autoritarianismus v prostoru voličů v ČR. Vychází z hypotéz H. Kitschelta. Pro testování existence a vývoje štěpících linií byly použity výroky převzaté z výzkumů British Social Attitude Survey, aj. Analýzy prokázaly silnou linii levice pravice a slabší linii libertarianismus - autoritarianismus, jejich vývoj (mírné slábnutí linie levice pravice a mírné posilování linie libertarianismus - autoritarianismus) a změny v rozmístění voličských skupin na těchto osách.

Součást publikace: 
2002
Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.)

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku