impaktovaný článek
Večerník, Jiří. 2009. „Le revenu des ménages en République Tchèque après 1989: hausse et changement de structure des inégalités.“ Revue d’études comparatives Est-Ouest 40 (1): 175-196. ISSN 0338-0599.

V článku jsou použita příjmová šetření pokrývající období 1988–2004 k ilustraci změn v nerovnosti příjmů domácností, jejích zdrojů a hlavních faktorů příjmových rozdílů. Dokládá hlavní systémovou změnu vedoucí od aplikace "principu základních potřeb" k "principu tržních odměn". Uzavírá diskusí hlavních specifických rysů příjmové distribuce v České republice.

Left

Témata: 
ekonomie
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
transformace
Sdílejte tuto stránku