kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Klára Vlachová. 2000. „Krystalizace politických postojů, politického spektra a role hodnot ve volebním rozhodování.“ Pp. 253-300 in Matějů, Petr, Klára Vlachová (eds.). Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 402 s. ISBN 80-85850-82-6.

Základní strukturální rozpory postokomunistických společností by podle Kitschelta /1992/ měly být rozloženy podél dvou os: osy levice-pravice a libertarianismus-autorianismus. Stranické systémy střední a východní Evropy by se měly strukturovat na ose, jejíž jeden konec reprezentuje autoritáře a odpůrce trhu a druhý přívržence trhu. Tam, kde je ekonomický vývoj pokročilý, jako v České republice, mělo by mnoho politických stran být koncentrováno na tržně-liberálním konci škály. Výsledky této studie naznačují, že v České republice existují a organizují politické chování voličů obě osy, přičemž pravo-levá osa je jasně dominantní.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
hodnotové orientace
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku