kapitola v knize / monografii
Řeháčková, Dana. 2006. „"Je to taková moje libůstka..." aneb o prosazování proženských témat v médiích.“ Pp. 119-130 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Text zkoumá roli novinářek v prosazování proženských témat v médiích. Na základě rozhovorů s novinářkami ze soukromých a veřejnoprávních médií se text pokouší postihnout vztah mezi strukturami mediálních organizací a novinářkami jako individuálními aktérkami. Zaměřuje se na to, jak se na výsledné podobě mediálního produktu a prosazování proženských témat do veřejného diskurzu podílejí osobní postoje novinářek, jaký dopad mají na podobu produktu mediální rutiny a organizační faktory a jak pronikání proženských témat do médií ovlivňují vnější aktéři.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
média
Sdílejte tuto stránku