kapitola v knize / monografii
Vlachová, Klára. 2018. „Je česká demokracie v krizi?“ Pp. 87-106 in Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol. Jak se žije Čechům v současné Evropě? Academia. ISBN 978-80-7330-323.

Data z mezinárodních výzkumů ESS ukazují, že spokojenost s fungováním demokracie v posledních letech v Česku, Estonsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku vzrůstá. K poklesu spokojenosti s fungováním demokracie naopak došlo v řadě starých demokracií – v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, na Islandu, v Itálii, Rakousku a Španělsku. Spokojenost s fungováním demokracie souvisí se spokojeností s vývojem ekonomiky. Co se týče Česka, větší spokojenost s vývojem demokracie, pozitivnější hodnocení míry demokracie v zemi a vyšší důraz na důležitost života v demokracii uvádějí mladší lidé, lidé pracující v soukromém sektoru jako zaměstnanci či jako samostatně výdělečně činní, a lidé, kteří vycházejí se svými příjmy, jsou spokojeni s vývojem ekonomiky a volí středové nebo pravicové strany. Hůře hodnotí demokracii lidé starší, zaměstnanci veřejného sektoru, lidé, kteří obtížně vycházejí s příjmy, jsou nespokojeni s vývojem ekonomiky a volí levicové strany.

Součást publikace: 
2018
Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
Sdílejte tuto stránku