kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Natalie Simonová, Josef Basl. 2005. „Investiční princip financování v reformách českého vysokého školství.“ Pp. 63-84 in Simonová, Natalie (ed.), Petr Matějů. České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 263 s. ISBN 80-7330-072-9.

Kapitola je analýzou vývoje reforem vysokého školství v České republice od roku 1989 se zvláštním zřetelem k uplatnění investičního principu jeho financování. Každá etapa vývoje je posuzována z hlediska financování vysokého školství, velikosti a povahy jeho vnitřního deficitu a vlivu zvoleného modelu na vývoj nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. V závěru kapitoly jsou prezentovány výsledky komparativní analýzy systémů financování studia na vysoké škole. Jednotlivé modely financování (liberální, welfarový a středoevropský) jsou posléze posuzovány z hlediska sociálních bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

 

Sdílejte tuto stránku