impaktovaný článek
Večerník, Jiří. 2008. „Household consumption in the Czech Republic: from shopping queues to consumer society.“ Polish Sociological Review 53 (2/162): 153-173. ISSN 1231-1413.

Článek dokládá rychlý vývoj spotřeby v České republice po roce 1989. Nejprve jsou představeny hlavní rysy spotřeby za komunismu. Dále je diskutován možný dopad transformace na ekonomickou situaci domácností. Poté jsou dokumentovány změny v rodinných rozpočtech. Nakonec je narýsována scéna konzumu s jejími aktéry a klienty. V závěru jsou shrnuty kladné a záporné rysy rozpínající se spotřeby.

Sdílejte tuto stránku