kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra. 2005. „Hodnotové preference regionálních elit a jejich postoje ke společenským otázkám.“ Pp. 39-68 in Kostelecký Tomáš, Jana Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

První část kapitoly se věnuje problematice hodnotových preferencí, která byla zkoumána prostřednictvím Inglehartovy čtyřpoložkové baterie pro měření materialismu a postmaterialismu ve společnosti. Druhá část kapitoly se zabývá postoji regionálních elit. Vychází z odpovědí respondentů na rozsáhlou baterii dvaceti otázek, které zjišťovaly názory respondentů na různá témata veřejné politiky. Nejprve jsou představeny postoje regionálních elit jako celku, poté je sledováno, které faktory regionální elity názorově diferencují.

Součást publikace: 
2005
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)
Sdílejte tuto stránku