kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2006. „Genderový aspekt rodičovství.“ Pp. 141-159 in Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

Kapitola se věnuje problematice rodičovství z genderového hlediska. Analyzována jsou data z kvantitativního výzkumu (Naše společnost 2003) a kvalitativní sondy (otců na rodičovské dovolené). Analýza kvantitativních dat prokázala, že přestože slábne individuální výkon rodičovských rolí a posiluje se společná participace na výkonu určité rodičovské aktivity, matky zůstávají i nadále primárními pečujícími osobami. Kvalitativní data potvrzují, že k modelu sdíleného rodičovství, kde by byla rovnou měrou sdílena i odpovědnost za péči a výchovu dítěte, dochází zatím jen zřídka.

 

 

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.)
Sdílejte tuto stránku