odborná kniha / monografie
Křížková, Alena, Zdeněk Sloboda. 2009. Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz. Sociologické studie / Sociological Studies 09:4. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 115 s. ISBN 978-80-7330-165-1.

Předložená publikace prezentuje jednak kvantitativní pohled na problematiku genderové segregace – obraz statistiky a jednak kvalitativní obraz mediální reality práce žen, jak ji zobrazují současné české seriály. Ke zkoumání genderové segregace na českém trhu práce byla využita analýza statistických dat o trhu práce pomocí indexů segregace, které se běžně využívají v zahraničí. Tato analýza prokázala dlouhodobě přetrvávající stav silně segregovaného českého trhu práce a jen velmi pozvolné snižování míry segregace. Propojený genderový systém prestiže, segregace, mzdových rozdílů mezi muži a ženami a kvality a podmínek zaměstnání, který funguje v jednotlivých zaměstnáních, stojí v základu genderových nerovností. Tvůrci současných českých seriálů zobrazují sociální realitu jako silně patriarchální, pracovní role žen spíše okrajově, jako něco samozřejmého, co však zároveň ženy příliš nezajímá a úspěšnost žen v práci je zobrazována spíše jako negativní hodnota.

 

Sdílejte tuto stránku