impaktovaný článek
Chaloupková, Jana. 2005. „Faktory ovlivňující dělbu domácí práce v českých domácnostech a hodnocení její spravedlnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 57-77. ISSN 0038-0288.

Tento text na základě dat z ISSP 2002 zkoumá, zda se v českých domácnostech liší absolutní i relativní časové zapojení mužů a žen do domácí práce 1. podle jejich časových možností a omezení, 2. podle výše jejich příjmu ve srovnání s partnerem/kou a 3. podle výše vzdělání a zda mají tyto faktory vliv na to, jak dotazovaní svůj podíl na domácí práci hodnotí.

Sdílejte tuto stránku