recenzovaný článek
Večerník, Jiří. 2011. „Empirický výzkum chudoby v českých zemích ve třech historických obdobích.“ Data a výzkum - SDA Info 5 (2): 133-146. ISSN 1802-8152.

Článek se zabývá empirickým výzkumem chudoby v Československu ve třech obdobích. Mezi roky 1918 a 1948 byla chudobě věnována značná pozornost, avšak možnosti výzkumu byly skromné. V období 1948-1989, komunistický režim dovolil „zkoumání“ chudoby jen pro vylíčení předválečné republiky jako zbídačené třídně rozdělené společnosti, stejně jako soudobých západních zemí. Po roce 1989 možnosti tohoto výzkumu narostly díky národním i mezinárodním podnětům, syntetická práce však doposud chybí.

Sdílejte tuto stránku