odborná kniha / monografie
Sunega, Petr, Daniel Čermák, Zdenka Vajdová. 2002. Dráhy bydlení v ČR 1960-2001. Minulá, současná a budoucí stěhování občanů ČR ve výzkumu postojů k bydlení. Sociologické texty / Sociological Papers 02:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 97 s. ISBN 80-7330-018-4.

Náplní teoretické části studie je objasnění základních přístupů vztahujících se k problematice drah bydlení. Analytická část je založena na sledování historie bydlení českých občanů ů respondentů výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 mezi roky 1960 - 2001. Komparace chování respondentů různých věkových kategorií z věkové kohorty 18 ů 24 let dovolila zformulovat hypotézu o homogenitě počátku drah bydlení osob, kterým bylo v době realizace výzkumu více než 25 let. Současně bylo možno pozorovat náznaky specifického chování respondentů nejmladší věkové kategorie. S využitím metody logistické regrese byly porovnávány šance, že se respondenti v minulosti stěhovali, při znalosti některých okolností charakterizujících počátek jejich dráhy bydlení. Pomocí metody loglineární analýzy byly identifikováni typičtí respondenti, kteří se pohybovali po nejčastěji pozorovaných drahách bydlení.

Sdílejte tuto stránku