recenzovaný článek
Chaloupková, Jana. 2007. „Diferenciace motivů svobodného mateřství: proč neprovdané matky nevstoupily před narozením svého prvního dítěte do manželství?“ Data a výzkum - SDA Info 1 (2): 127-140. ISSN 1802-8152.

Tato stať vychází z dat výzkumného šetření Sociální a ekonomické podmínky mateřství 2006 a zaměřuje se na důvody, jakými vysvětlovaly neprovdané matky svoji rodinnou situaci při narození dítěte. V první části jsou identifikovány tři typy motivací svobodného mateřství: nesouhlas/absence partnera, liberální postoje a pragmatické (ekonomické) důvody. Dále jsou analyzovány sociálně-demografické charakteristiky těchto skupin svobodných matek a charakter jejich rodinného uspořádání. V druhé části se příspěvek věnuje tomu, jaké partnerské uspořádání považují neprovdané matky za ideální.
 

Sdílejte tuto stránku