kapitola v knize / monografii
Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka. 2018. „Democracy in Crisis? The Czech Republic in Post-Accession and Economic Turmoil.“ Pp. 71 – 94 in: Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka (eds.) . Democracy under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 185. ISBN 978-80-7330-307-5.


Kapitola se zaměřuje na rozvoj demokracie a její kvality v České republice během ekonomické krize a krátce po ní (s hlavním zaměřením na období 2009-2014). Autorky se snaží odpovědět na otázku, zda hospodářská krize přispěla k oslabení české demokracie, nebo zda vnější šok z hospodářské krize dále posílil již existující problémy.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku