kapitola v knize / monografii
Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka. 2018. „Czech Republic: weak governments and divided opposition in times of crisis.“ Pp. 133-149 in: De Giorgi, Elisabetta; Ilonszki, Gabriella (eds.). Opposition Parties in European Legislatures: Conflict or Consensus? Milton Park, Abingdon; New York: Routledge. 251 s. ISBN 978-1-138-67487.


První dvě dekády vývoje demokracie v České republice charakterizuje rychlá stabilizace stranického systému se dvěma dominantními stranami. Tato kapitola ukazuje konec této stability a na analýze hlasování v parlamentu ilustruje komplikované vládnutí v České republice v letech 2003-2013. Slabé a nestabilní vládnoucí koalice se potýkaly s existencí dvou typů opozice - permanentní opozice a mainstreamové opozice. Chování obou bylo často ideologicky podmíněno. V případě úsporných rozpočtových opatření jednala permanentní opozice v souladu se svým ideologickým zaměřením a odmítala tato opatření, zatímco reakce mainstreamové opozice byla rozmanitější. Po počáteční spolupráci přešla mainstreamová opozice od konsenzu ke konfliktu. Tento posun v chování probíhal v kontextu zvýšené naléhavosti sociálně-ekonomických otázek a poklesu veřejné podpory vládě. Důsledkem slabé vládní koalice a konfrontačního stylu opozice bylo opakování nestranických vlád, které umožnily překlenout rozpor mezi stranami a dokončit volební období.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku