odborná kniha / monografie
Rakušanová, Petra. 2005. Civil Society and Civic Participation in the Czech Republic. Sociologické studie / Sociological Studies 05:05. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 47 s. ISBN 80-7330-079-6.

Text nejprve na základě rozlišení pojmů občanská společnost a třetí sektor definuje prostor občanské participace. Vytvoření pojmového aparátu a teoretického rámce se jeví jako klíčové, protože pojmy občanská společnost a třetí (neziskový) sektor bývají často směšovány. Text historicky vymezuje pojem občanská společnost, a na jeho základě definuje a konceptualizuje občanskou participaci v České republice. Následně pak snaží definovat bariéry občanského sektoru a občanské participace v České republice.

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku