odborná kniha / monografie
Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Cílem knihy je poskytnout výzkumníkům užitečnou pomůcku při práci s dostupnými datovými zdroji, které se týkají České republiky, její společnosti, politického systému a ekonomiky. Zároveň by tato kniha měla posloužit výzkumníkům jako příručka pro zpracovávání dat z vlastních výzkumu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na problematiku managementu dat a představení datových archivů, technologií a standardů pro přístup k datům. Druhá část obsahuje tematicky zaměřené přehledové studie o zdrojích dat v sociálněvědních oborech, především tedy v sociologii a politologii, a v poněkud menší míře také v ekonomii, sociální psychologii a antropologii.

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy