kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel. 2008. „České pohraničí v odborné literatuře po roce 1993.“ Pp. 29-34 in Vajdová, Zdenka (ed.). Aktéři rozvoje regionu - Orlicko. Sociologické studie / Sociological Studies 08:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 123 s. ISBN 978-80-7330-143-9.

Kapitola popisuje rozličné způsoby vymezení pohraničí v odborné literatuře a seznamuje čtenáře s národnostním složením obyvatel Orlicka před II. světovou válkou. Na závěr je ještě kapitola doplněna informací o výsledcích z celorepublikového šetření pohraničních regionů „Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky“, které se vztahují ke studované oblasti.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku