impaktovaný článek
Hana Porkertová. 2019. „Asambláže postižení: afirmativní pojetí v deleuze-guattariovské perspectivě.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 55(5): 561–585.

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku