recenzovaný článek
Krejčí, Jindřich - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš. 2011. „Archivace sociálněvědních dat: principy, technologie, standardy [Archving Social Science Data: Principles, Technologies, Standards].“ Archivní časopis 61 (3): 245-272. ISSN 0004-0398.

Článek se věnuje problematice sdílení výzkumných dat v sociálních vědách a současným nástrojům a standardům, které archivům pomáhají plnit jejich úlohu. Představen je mezinárodní dokumentační standard DDI, specializovaný software NESSTAR a hlavní koncepce, které stojí za vývojem standardů archivace a dlouhodobého uchovávání digitálních dat v sociálněvědních archivech.

Sdílejte tuto stránku