Nalezeno 320 projektů
Doba řešení: 2010-2011 Hlavní řešitelka: Mgr. Yana Leontiyeva Poskytovatel: Český statistický úřad
Členové řešitelkého týmu:
Grantová agentura University Karlovy v Praze, projekt č. 104810. Web projektu: http://www.urrlab.cz/?kontraurbanizace=
Členové řešitelkého týmu:

Stránky