Nalezeno 318 projektů
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Bilaterální česko-japonský projekt podporovaný Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Informační a dokumentační středisko o parlamentech střední Evropy vzniklo na základě souboru poznatků, dat a informací, jejichž jádro tvoří reinterpretovaná a přetříděná data a poznatky.
Členové řešitelkého týmu:
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Zadavatel:
GA ČR
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Mansfeldová, Z. (ed.) 2003. Czech Republic: The First Elections in the New Republic, 1992-1996. Analyses, Documents and Data. Serie WZB: Founding Elections in Eastern Europe. Berlin: edition sigma Kniha je zaměřena na analýzu parlamentních voleb v roce...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt výzkumu poslanců a senátorů třetího funkčního období Parlamentu ČR byl součástí dlouhodobého sledování vývoje nového českého parlamentarismu a vzniku nových politických elit a navázal na výzkum poslanců prvního a druhého Parlamentu. Získal údaje...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt navazoval na skončený projekt Sociální trendy a jeho cílem bylo rozšíření datové knihovny a datových služeb Sociologického datového archivu a zajištění trvalosti jeho existence. SDA shromažďuje a archivuje elektronické soubory primárních dat z...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je vytvoření vědecky založeného evropského systému sociálních zpráv a měření životní úrovně. Projekt sestává ze tří subprojektů pokrývajících specifické oblasti uvedeného souhrnného cíle. Subprojekt 1. "Systém of sociálních indikátorů" –...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo zjistit:jaké informační zdroje EU občané ČR používají zda tyto informace sami vyhledávajízda považují obdržené informace o EU za důvěryhodnéco od členství v EU očekávají (osobně i obecně)jaké důsledky pro ČR bude podle nich mít...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt byl součástí dlouhodobého mezinárodního výzkumu industriálních vztahů v elektrotechnickém průmyslu a telekomunikacích. V roce 1983 z iniciativy Japonské odborové federace zaměstnanců v elektrotechnickém průmyslu byl vytvořen mezinárodní...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Doba řešení: 2010-2011 Hlavní řešitelka: Mgr. Yana Leontiyeva Poskytovatel: Český statistický úřad
Členové řešitelkého týmu:

Stránky