Nalezeno 330 projektů
Cílem projektu bylo „na základě vícestranné rekonstrukce procedur komunistického vládnutí rozpoznat, popsat a teoreticky uchopit mechanismus strategie vládnutí v reálném socialismu a zdroje jeho polistopadové setrvačnosti.“V rámci projektu...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
elity
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je výzkum profesních a životních drah žen ve vědecké instituci. Osou projektu je sociologická analýza struktury a dynamiky procesů souvisejících s pozicí žen orientovaných na vědeckou práci i kariéru. Cílem...
Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Změny ve společnosti a hospodářství v 90. letech podmínily oživení mezinárodního (přeshraničního) pohybu, přičemž poloha naší země ji předurčuje ke zprostředkování (realizaci) kontaktů mezi Západem a Východem. Česko se tak postupně stalo současně zemí...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
politika (a postoje k politice)
Zadavatel:
GA ČR
Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a...
Témata:
veřejné mínění
Zadavatel:
interní projekt
The project aims at making a prognosis about the post-accession cohabitation of "Western" and "Eastern" cultures in the European Union with a special emphasis on the differences between the now "included" and the still "excluded" countries of the former...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt obsahuje teoretickou část, zabývající se vymezením kategoríe skupinových mentalit a empirickou část, která  na základě sekundární analýzy z dat ISSP 99, modul „nerovnosti“, a z výzkumu Aktér 2001, projekt FF UK, testovala hypotézy o skupinových...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem tohoto projektu je identifikovat sociální a kulturní předpoklady integrace států střední a východní Evropy do Evropské unie. V centru jeho zájmu je vzájemný vztah mezi politickými, ekonomickými a kulturními hodnotami a způsob, jak tyto hodnoty...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt si kladl za cíl postihnout proměny plodnosti a rodinného chování v České republice po roce 1989 a propojoval demografickou analýzu a sociologický přístup se zaměřením na vzdělání a rodinný stav. Zvláštní pozornost byla věnována sociálním...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem bylo vytvořit konzistentní program dovolující odhadovat dopad určité změny v různých komponentách (např. změny v nároku na sociální dávky, v daňových pásmech, ve výši sociálních dávek a daňové sazbě) do konečného příjmu domácnosti a v souboru...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných...
Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt Sociální aspekty bydlení a jejich proměna v průběhu transformace v České republice ve světle srovnání se situací v zemích EU byl podpořen Grantovou agenturou AV ČR. Obsahem projektu bylo komplexní zhodnocení výdajů na bydlení českých domácností,...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Bilaterální česko-japonský projekt podporovaný Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Informační a dokumentační středisko o parlamentech střední Evropy vzniklo na základě souboru poznatků, dat a informací, jejichž jádro tvoří reinterpretovaná a přetříděná data a poznatky.
Členové řešitelkého týmu:
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Zadavatel:
GA ČR
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Mansfeldová, Z. (ed.) 2003. Czech Republic: The First Elections in the New Republic, 1992-1996. Analyses, Documents and Data. Serie WZB: Founding Elections in Eastern Europe. Berlin: edition sigma Kniha je zaměřena na analýzu parlamentních voleb v roce...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt výzkumu poslanců a senátorů třetího funkčního období Parlamentu ČR byl součástí dlouhodobého sledování vývoje nového českého parlamentarismu a vzniku nových politických elit a navázal na výzkum poslanců prvního a druhého Parlamentu. Získal údaje...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt navazoval na skončený projekt Sociální trendy a jeho cílem bylo rozšíření datové knihovny a datových služeb Sociologického datového archivu a zajištění trvalosti jeho existence. SDA shromažďuje a archivuje elektronické soubory primárních dat z...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je vytvoření vědecky založeného evropského systému sociálních zpráv a měření životní úrovně. Projekt sestává ze tří subprojektů pokrývajících specifické oblasti uvedeného souhrnného cíle. Subprojekt 1. "Systém of sociálních indikátorů" –...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky