Nalezeno 47 projektů
Projekt obsahuje teoretickou část, zabývající se vymezením kategoríe skupinových mentalit a empirickou část, která  na základě sekundární analýzy z dat ISSP 99, modul „nerovnosti“, a z výzkumu Aktér 2001, projekt FF UK, testovala hypotézy o skupinových...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Bilaterální česko-japonský projekt podporovaný Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Informační a dokumentační středisko o parlamentech střední Evropy vzniklo na základě souboru poznatků, dat a informací, jejichž jádro tvoří reinterpretovaná a přetříděná data a poznatky.
Členové řešitelkého týmu:
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Zadavatel:
GA ČR
Mansfeldová, Z. (ed.) 2003. Czech Republic: The First Elections in the New Republic, 1992-1996. Analyses, Documents and Data. Serie WZB: Founding Elections in Eastern Europe. Berlin: edition sigma Kniha je zaměřena na analýzu parlamentních voleb v roce...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt výzkumu poslanců a senátorů třetího funkčního období Parlamentu ČR byl součástí dlouhodobého sledování vývoje nového českého parlamentarismu a vzniku nových politických elit a navázal na výzkum poslanců prvního a druhého Parlamentu. Získal údaje...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu bylo zjistit:jaké informační zdroje EU občané ČR používají zda tyto informace sami vyhledávajízda považují obdržené informace o EU za důvěryhodnéco od členství v EU očekávají (osobně i obecně)jaké důsledky pro ČR bude podle nich mít...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt byl součástí dlouhodobého mezinárodního výzkumu industriálních vztahů v elektrotechnickém průmyslu a telekomunikacích. V roce 1983 z iniciativy Japonské odborové federace zaměstnanců v elektrotechnickém průmyslu byl vytvořen mezinárodní...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky