Trvání projektu: 
2000 - 2001

Cílem bylo vytvořit konzistentní program dovolující odhadovat dopad určité změny v různých komponentách (např. změny v nároku na sociální dávky, v daňových pásmech, ve výši sociálních dávek a daňové sazbě) do konečného příjmu domácnosti a v souboru domácností pak do celkového rozdělení příjmů. Datovým základem modelu byly Mikrocensy 1996 a 2002. Důležité byly podklady institucionálního charakteru z oblasti trhu práce a sociální politiky. Na to pak navázaly vlastní práce matematicko-statistického charakteru, řešící rovněž problémy propojování různých typů datových souborů, vážení a vkládání dat. Matematicko-statistický model byl nakonec převeden do “uživatelsky přátelského” modelu pro vlastní použití zadavatelem. Základem mikrosimulačního modelu je algoritmus, kterým je určitá daňová a sociální politika zapsaná ve formě statistického programu do mikroekonomických dat. Analýza umožňuje dát odpovědi na otázky, k jakému příjmovému rozdělení povede ta či ona změna v daních či dávkách, které sociální kategorie na tom v případě změny politiky budou lépe a které hůře, popř. jaké důsledky bude mít změna pro státní rozpočet.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt