Trvání projektu: 
2000 - 2002

Projekt si kladl za cíl postihnout proměny plodnosti a rodinného chování v České republice po roce 1989 a propojoval demografickou analýzu a sociologický přístup se zaměřením na vzdělání a rodinný stav. Zvláštní pozornost byla věnována sociálním faktorům, které podobnou demografickou změnu mohou ovlivňovat. Současně bylo cílem projektu zasadit demografické trendy zaznamenané v České republice v 90. letech do širšího mezinárodního kontextu.

První fáze projektu se zabývala mezinárodním srovnáním a analýzám dat mezinárodního Šetření rodiny a reprodukce (Family and Fertility Surveys) koordinovaného Oddělením populačních aktivit Ekonomické komise OSN pro Evropu. V dalších fázích projektu se analýzy zaměřovaly na českou populaci a opět kombinovaly jak demografický, tak sociologický přístup. Analýzy byly zejména orientovány na vztah mezi demografickým chováním a vzděláním.

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hamplová, Dana

The article investigates the differences between marriage and non-marital cohabitation. The main perspective stems from the theory of the social exchange. The author concentrates on the narrow question of financial transfers between partners and presents the hypothesis that cohabitation should represent a lesser bond union because it does not protect investments into partnerships, and it should therefore be more egalitarian. However, this hypothesis is not confirmed by the data.

Téma:
mezilidské vztahy, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hamplová, Dana

The article looks at the relationship between partnership formation
and women’s education in the Czech Republic. Education can serve as a proxy
for cultural capital and earning potential. Therefore, it is expected to play a significant role in partnership formation. Analyses of data from the Family and
Fertility Survey show that the level of education has an impact on the timing of
the first union. However, when school enrolment is controlled, education does

Téma:
mezilidské vztahy, rodina, vzdělání
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek